Effect 1/2

Plaats in mijn benchmarkAdd

txt_1

Toelichting:
Mailings die een hoge respons genereren omvatten veelal producten met een hoge persoonlijke relevantie of hebben betrekking op een onderwerp waarbij de doelgroep erg betrokken is. Specifieke aspecten in de mailing die dit positief beïnvloeden zijn o.a. het communiceren van een duidelijke actietermijn (noemen van een einddatum) en het beperken van het aankooprisico door het opnemen van een testimonial of een “niet goed, geld terug actie”. Maak ook het responderen gemakkelijk door bijvoorbeeld het toevoegen van een pre-filled antwoordformulier of het insluiten van een antwoordkaart/ retourenveloppe.


 Effect 2/2

Plaats in mijn benchmarkAdd

txt_2

Toelichting:
Naast daadwerkelijk gedrag (“harde respons”) is er bij het overbrengen van een reclameboodschap naar de doelgroep ook sprake van overige gedragsbeïnvloedende factoren, ook wel “zachte” respons-effecten genoemd. Deze effecten worden vaak bij meer thematische communicatie als performance indicatoren worden gebruikt

tip #12

Maak je aanbod urgent
(bv. door een tijdelijke actieperiode)