Doelgroep

Plaats in mijn benchmarkAdd

txt_1

Toelichting:
Of de doelgroep open staat voor uw reclameboodschap heeft o.a. te maken met Product involvement (betrokkenheid) en Contactfrequentie. Hoe sterker betrokken de ontvanger is bij een product/dienst/organisatie, des te meer men open staat om de boodschap ter hand te nemen. De beoordeling van de frequentie waarmee men post ontvangt van een organisatie draagt hier ook aan bij. Als de ontvanger de frequentie als te hoog ervaart, dan kan de uiting als “spam” worden gezien, bij een te lage contactfrequentie is er ruimte om vaker te communiceren met de doelgroep.

tip #2

Stuur je aanbod op een voor de
ontvanger relevant moment